Welkom bij Roofvogelopvang Barchem
Nieuws
Uitbreiding van de opvang gestart

Inmiddels zijn we gestart met de uitbreiding van de
opvang. Hier krijgen de vogels meer ruimte en een
betere omgeving om volledig te herstellen.
Website online

De website is online. Vanaf nu kunt u hier terecht
voor alle informatie over onze opvang
Het opvang en revalidatie centrum is landschappelijk gelegen, in het oosten van
Nederland.

Sinds 1998 heeft het opvangcentrum een vergunning van het ministerie.
Wij hebben ons gespecialiseerd in de opvang van gewonde en zieke roofvogels en
uilen.
In 1999 heeft het opvangcentrum de status, erkend vogelasiel mogen ontvangen.
Dat betekend dat het opvangcentrum voldoet aan strenge criteria op het gebied van
bijvoorbeeld, kennis, verzorging, hygiëne, zorg, opvang mogelijkheden en volières.

Om nog betere resultaten met de opvang en revalidatie van de beschermde inheemse
dieren te bereiken, streven we naar een constructieve samenwerking met dierenartsen
en andere opvangcentra.
Alle werkzaamheden op de vogelopvang worden door (een vaste ploeg) vrijwilligers
gedaan.

Het opvangcentrum is dagelijks geopend.
We streven naar een permanente telefonische bereikbaarheid.
Het opvangcentrum is
niet geopend voor bezoekers.
Wel geven we tips, adviezen en verzorgen we gastlessen.

Wij beschikken niet over de mogelijkheid en de tijd om het gevonden dier bij u op te
halen. We vragen u om de dieren te brengen of als u dat niet kunt contact zoeken met
de dierenambulance in uw regio. De vrijwilligers van de dierenambulance zorgen dat het
gewonde dier zo snel als mogelijk naar de opvang wordt gebracht. De inzet van deze
vrijwilligers wordt door ons zeer gewaardeerd.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.

Adres gegevens:

Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem
Schoneveldsdijk 10
7244 RP Barchem
Telefoon 0573 251977
Bankrekeningnr. NL60 RBRB 0947 5564 51
E-Mail: info@roofvogelopvangbarchem.nl
Website: www.roofvogelopvangbarchem.nl
Welkom bij Roofvogel Opvangcentrum Barchem
Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem
Erkend vogelasiel
Tel: 0573-251977