De vogelopvang
De meeste dieren worden binnengebracht door particulieren. Maar er worden ook
veel dieren gebracht door dierenambulances uit de regio.
Na binnenkomst worden de dieren, geregistreerd, onderzocht en behandeld.
Indien nodig wordt een dierenarts geconsulteerd.
Deze werkwijze geschiedt volgens vastgestelde protocollen.
Jongen dieren die nog warmte nodig hebben gaan in een couveuse.
Dieren met een overdraagbare ziekte komen in de afzonderingsruimte.
In deze periode is er intensieve zorg en meestal nog medicatie nodig.
Is het herstel zodanig dat ze weer zelfstandig eten en geen medicijnen meer
nodig hebben,
gaan ze in een van de buiten verblijven.
We hebben de beschikking over diverse type verblijven.
Elk verblijf heeft haar eigen specifieke doel in het revalidatie proces.

De verblijven zijn zodanig gebouwd en ingericht, dat er rekening gehouden is met:
a: de behoeften van het individuele dier, in de verschillende fasen van het
revalidatie.
b: het soort eigen gedrag van het dier.
c: de bewegingsvrijheid van het dier.
d: de sociale levenswijze van het dier, rekening houdend met de individuele
mogelijkheden.

U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan speciale volières voor uilen, of soort
specifieke uitwen verblijven voor jongen vogels.
Maar ook aan extra grote verblijven, waar de vogels na een vleugelbreuk weer op
conditie kunnen komen.
Dit alles heeft tot doel, het revalidatie proces zo optimaal mogelijk te laten
verlopen.

Na volledig herstel worden alle dieren weer terug gezet in hun eigen biotoop.
Werkwijze
Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem
Erkend vogelasiel
Tel: 0573-251977
Ondersteunende organisaties