Wie zijn wij?
De stichting
De Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem is een opvang-, verzorging- en
revalidatiecentrum voor dieren die in problemen zijn gekomen. Het heeft zich gespecialiseerd in
Roofvogels en Uilen die in Nederland in de vrije natuur leven.

Het opvang en revalidatie centrum is landschappelijk gelegen aan de voet van de Lochemse berg
en tegen "Het Veen". Deze unieke plek is verscholen in het bos en is onderdeel van het stilte
gebied een ideale plek voor het revalidatie werk.


Doelstelling
Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of
verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije
natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren.

De opvang is zodanig ingericht dat stress bij de dieren tot een minimum beperkt wordt. De dieren
zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen blijven vertonen en zij zo spoedig mogelijke weer
terug geplaatst worden in de natuur.


Erkende opvang
Voor de opvang, verzorging en revalidatie van inheemse dieren in een vergunning nodig.
Zo'n vergunning wordt afgegeven door het ministerie.
Om voor een vergunning in aanmerking te komen moet voldaan worden aan verschillende
voorwaarden. Zo moet o.a. aangetoond worden dat men beschikt over voldoende kennis en
ervaring in de verzorging en de revalidatie van beschermde dieren. Verder moet er een op het
dier afgestemde accommodatie zijn.
In 1998 heeft het ministerie van LNV onze organisatie een vergunning verleend voor het
opvangen en revalideren van roofvogels en uilen.

Sinds 1999 heeft het opvangcentrum de status van ERKEND VOGELASIEL mogen ontvangen.

Sinds december 2009 zijn we een stichting en werkt het opvangcentrum volgens het
KWALITEISPROTOCOL OPVANG BESCHERMDE INHEEMSE DIERSOORTEN dat is opgesteld
door het ministerie.
Hierin worden eisen gesteld aan o.a. de huisvesting, verzorging en werkwijze. Deze zijn in
protocollen vastgelegd. Het doel hiervan is de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Kwaliteit betekend voor ons ook, vragen te beantwoorden van mensen die een ziek of gewond
dier hebben gevonden. Wij geven tips en adviezen, maar verzorgen ook lessen voor bijvoorbeeld
de vrijwilligers van de dierenambulance in de regio.
Wij hopen dat op deze manier steeds meer mensen betrokken raken bij ons opvangcentrum en
de bescherming van onze kwetsbare natuur.
Wie en wat is Roofvogelopvang Barchem?
Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem
Erkend vogelasiel
Tel: 0573-251977
Ondersteunende organisaties